نمونه کارها

دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری ارائه مهارت های حسابداری مالی، حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت در شاخه تحصیلی كاردانش، گروه حسابداری دارای فقط یك رشته به نام حسابداری مالی می باشد. حسابداری رشته ای ایست كه در سال های اخیر در جهت…