نمونه کارها

دیپلم مدیریت خانواده

دیپلم مدیریت خانواده

دیپلم مدیریت خانواده ارائه مهارت های مدیریت و برنامه‌ ریزی امور خانواده و دیپلم مدیریت خانواده دیپلم مدیریت و برنامه‌ ریزی امور خانواده دارای برنامه‌های درسی میان رشته‌ای است که برای تربیت نیروی انسانی…